Säkerhet vid sportskytte

Sportskytte är en rolig hobby som du också kan tävla i. Många sportskyttar är jägare som vill öva upp sin träffsäkerhet inför jaktsäsongen. Oavsett om du ägnar dig åt skytte som hobby, som tävlingsform eller som träning inför jakt är det viktigt att du tänker på säkerheten.

Säkerhet i hemmet

Det är viktigt att du förvarar dina vapen på rätt sätt i din bostad. Har du barn eller tonåringar hemma är säker förvaring ännu viktigare. Du bör i så fall förvara vapnet i ett låst vapenskåp och slutstycket i ett annat låst vapenskåp.

Säkerhet vid förflyttning

Du bör aldrig ha dekaler på din bil som visar att du är medlem i en skytteförening eller i jägarförbundet. Dessa dekaler är en signal till tjuvar om att du har vapen hemma. När du bär vapnet på väg till skjutbanan bör vapnet vara delat, slutstycket skall inte vara i och du bör bära vapnet med en säker vapenrem. Det finns olika typer av vapenremmar, ta en titt på detta praktiska sätt att bära vapnet på ett säkert sätt.

Säkerhet vid skytte

För att bli en bra skytt krävs det massor av träning. Tidigare gick det bra att anlägga en skjutbana hemma, idag krävs det tillstånd. Säkraste sättet att träna skytte är på en skytteförenings skjutbana.